Tidligere RIMUR-samlinger

Det er gjennomført fem samlinger for Rådgivende Ingeniører mur – RIMUR hvor deltagerne har arbeidet med følgende temaer:

RIMUR 1

I det første seminaret ble deltagerne introdusert til det grunnleggende innen murverksdimensjonering. Temaer som ble behandlet var:

 • Murverkets produkter og deres bruksområderKort om murverkets natur, muligheter og begrensninger
 • Konstruksjonsprinsipper i mur, inkl vindavstivning, varmeisolering, fukt og detaljer.
 • Introduksjon til prosjekteringsreglene for murverk
 • Prosjekteringseksempel på forblending av mur og en hjemmeoppgave.  

RIMUR 2

I det andre seminaret ble hjemmeoppgaven, som besto i å vurdere hvorledes teglforblendingen til en fleretasjes boligblokk skulle håndteres, gjennomgått. I tillegg gikk man igjennom et beregningseksempel på dimensjonering av bærende murverk i et småhus, både i tegl og blokkmurverk.

 

RIMUR 3

Det tredje seminaret startet med en repetisjon av hva som var gjennomgått i de to foregående seminarene. Deretter ble følgende temaer behandlet i detalj:

 • Eksentrisiteter og slankhetsbetraktninger i murverk
 • Dimensjonering av vegger og søyler i fleretasjesbygg
 • Skjærvegger
 • Dimensjonering av slanke brannseksjoneringsvegger
 • Fukt og temperaturbevegelser i murverk
 • Forankringssystemer og bevegelsesfuger for teglforblendinger

 

 RIMUR 4 - 2014

 • Svevende teglforblending med skjult opplegg på elastiskunderlag av lange stålbjelker (Se ill. under)
  ‐ Siv. ing Finn Madsø
 • Prosjekteksempel på hvordan mangelfull forhåndsprosjektering skaper fordyrende løsninger.
 • Forenklet løsning ved bedre forhåndsprosjektering /endring av statiske og evt. materialtekniske forutsetninger
 • Presentasjon av oppgavene for praktisk muring og eksempler til inspirasjon
 • Introduksjon til muring i demonstrasjonshallen
 • Muring i praksis

 RIMUR 5 - 2015

 • Kort repetisjon, dimensjonering av bjelker og søyler ihht EC6 – Finn Madsø
 • Nye produkter og produktegenskaper Leca murverk – Geir Wold Hansen
 • Rehabilitering av gammelt murverk – Avløs stasjon - Finn Madsø
 • Rehabilitering av Prinsens gate 26, Halvorsens konditori – Per Spjudvik/Eskil Ulimoen, Multiconsult
 • Diskusjon rundt murprosjekter og spørsmål tilsendt av kursdeltagerne
 • Intro til dimensjoneringsprogram for murverk
 • Diskusjon omkring RIMUR og videre arbeid.