Deltagere

Personene under har deltatt på enkelte eller alle  RIMUR-samlingene.

Navn Kontaktperson
Dimensjon Rådgiving AS Jon Halvar Eiane
Dr. techn. Kristoffer Apeland AS Flere deltagere
Dr.ing. Aas-Jakobsen As Ida Næss Høvik
Hjellnes Consult As Flere deltagere
Høyer Finseth AS Runar Kopperud
Ingeniørene Seim & Hultgreen AS Gaute Øye Tveit
Multiconsult Eskil Ulimoen
Norconsult As Flere deltagere
Rambøll Norge AS Flere deltakere
Rambøll Norge As (Skien) Trond Engen
RHJ Prosjekt & Byggeledelse AS Rolf Harald Bogshamn
SINTEF Byggforsk Flere deltakere
Standard Norge Vivian Meløysund
Sweco Norge AS Flere deltakere